Chiropraktyka poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Czwartku

W GODZ.
10.00 - 16.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.00

Masaż Poznań
Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

MOBILIZACJA – MANIPULACJA – TRAKCJA – TERAPIA MANUALNA – CHIROPRAKTYKA – KRĘGARZ – KRĘGARSTWO

Mobilizacja – (uruchamianie), wielokrotnie powtarzany ruch, z niewielką prędkością i ze wzrastającą amplitudą, w celu zwiększenia ograniczonego zakresu ruchu. W niektórych przypadkach, ruch odtwarzany podczas mobilizacji jest ruchem możliwym do wyegzekwowania w stawie, ale nie możliwym do wykonania jako ruch czynny.

 

Manipulacja – manualna technika leczenia stawów i tkanek, która przy zastosowaniu niewielkiej siły impulsu wykorzystuje dużą prędkość i małą amplitudę. Bodzce powstałe podczas manipulacji odbierane są przez receptory umieszczone w stawach i strukturach okołostawowych i przekazywane dalej przez układ nerwowy. Dlatego manipulacja posiada działanie nie tylko miejscowe i w sposób odruchowy, może oddziaływać na obszary oddalone od miejsca zabiegu.

Trakcja (wyciąg) kręgosłupa w ujęciu fizjoterapii jest to odciąganie od siebie powierzchni stawowych sąsiadujących ze sobą kręgów. Najczęściej działanie tego typu jest wykonywane rękoma , przez co nie jest ono wystarczająco efektywne biorąc pod uwagę siłę oraz czas trakcji.

Terapia manualna – leczniczy zabieg manualny, polegający na stosowaniu ukierunkowanych i specyficznych dla danej metody bodźców mechanicznych lub kinetycznych, przekazywanych przez leczącego bez pośrednictwa jakichkolwiek przyrządów – za pomocą rąk. Terapia Manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem, z wykorzystaniem zabiegów manualnych, odwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu narządu ruchu. Określenie związane z chiropraktyką.

Chiropractic – chiropraktyka, forma Terapii Manualnej. Pod względem obszaru zastosowań, w Polsce kojarzona z nazwą kręgarstwo. System badania i leczenia manualnego, do leczenia wykorzystujący oscylacje, mobilizacje i manipulacje opracowany przez D.D. Palmera. Zakłada m.in.: kręgopochodne przyczyny wielu chorób. Zabiegi wykonywane przez przeszkolonych w tym kierunku chiropraktyków. W USA Chiropraktycy posiadają wykształcenie i uprawnienia zbliżone do lekarzy medycyny (MD). W Europie, chiropraktycy kształceni są na poziomie szkół pomaturalnych / studiów licencjackich (college).

Kręgarz – ten, kto stosuje w leczeniu metodę kręgarstwa. Kręgarstwem Terapią Manualną zajmują się także profesjonaliści medyczni np.Chiropraktyk

Kręgarstwo – manipulacje wykonywane przez kręgarza , na stawach kręgosłupa w celu usunięcia chorób kręgopochodnych. Kręgarstwem Terapią Manualną  zajmują się także profesjonaliści medyczni np.chiropraktycy

Wykorzystano : ravopt.phg

POLECAM  i ZAPRASZAM

Przemysław Rybczyński

Terapeuta dyplomowany Chiropraktyki McTimoney-Corley?a
członek Stowarzyszenia Chiropraktyków  Polskich
TRZY DIAMENTY – GABINET  TERAPII NATURALNYCH CHIROPRAKTYKI KRĘGOSŁUPA
UL.JUGOSŁOWIAŃSKA 49 POZNAŃ
tel.606998116

http://www.chiropraktyka-poznan.pl
http://www.masaz-poznan.net.pl
http://www.masaz-kregoslupa-poznan.pl/blog/referencje/

PATRONAT TERAPEUTYCZNY NAD ZAWODNIKAMI
BRAZYLIJSKIEGO JIU-JITSU
AKADEMII GRACIE BARRA POZNAŃ

 

 

63 Responses to MOBILIZACJA – MANIPULACJA – TRAKCJA – TERAPIA MANUALNA – CHIROPRAKTYKA – KRĘGARZ – KRĘGARSTWO